Nh??ng triê?u ch??ng bê?nh viêm ph??i cu?a ng???i gia? trong mu?a ??ng
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:44:11April 26 2018 23:36:29

Nh??ng triê?u ch??ng bê?nh viêm ph??i cu?a ng???i gia? trong mu?a ??ng

Nh??ng ng???i gia? bi? viêm ph??i, th???ng co? nh??ng triê?u ch??ng so v??i nh??ng ng???i bi?nh th???ng la? kh?ng ????c ro? ne?t, vi? va?y, th???ng kh?ng ????c ch??a tri? ki?p th??i, ho??c cha?n ?o?an kh?ng chi?nh xa?c.

Tre? nho? khi ngu? ga?y va? ca?c bê?nh vê? ????ng h? ha?p
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:37:56April 26 2018 23:36:29

Tre? nho? khi ngu? ga?y va? ca?c bê?nh vê? ????ng h? ha?p

Ca?c cha?u nho? khi ngu? ma? ga?y la? do khi ngu? hê? th??ng h? ha?p kh?ng ????c bi?nh th???ng, nh??ng cha?u bi? nhe? se? da?n ?ê?n s?? sinh tr???ng cu?a cha?t xa?m kh?ng ????c t??t ...

Con ke?n ?n la? tra?ch nhiê?m cu?a ng???i me?
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:29:58April 26 2018 23:36:29

Con ke?n ?n la? tra?ch nhiê?m cu?a ng???i me?

Nê?u nh? ng???i me? kh?ng thi?ch ?n ca?i gi?, thi? cu?ng ra?t i?t khi cho con ?n. M??t nghiên c??u m??i cho r??ng, h???ng ?n u??ng cu?a con ca?i chi?u s?? a?nh h???ng ra?t l??n cu?a ng???i me? .

M??t s?? ?iê?u xoay quanh bê?nh viêm kh??p
C?m nang s?c kh?e2014/05/28 18:22:23April 26 2018 23:36:29

M??t s?? ?iê?u xoay quanh bê?nh viêm kh??p

M??t s?? ng???i la?m nh??ng c?ng viê?c ???c biê?t dê? bi? bê?nh viêm kh??p x??ng: nh? la?m c?ng nhan mo?, ?i ha?i b?ng, nh??ng ng???i lao ???ng n??ng, la?m va?n ???ng viên, diê?n viên mu?a ...

Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?
C?m nang s?c kh?e2014/05/28 18:12:51April 26 2018 23:36:29

Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

Mo?ng gio? la? loa?i th??c ?n co? dinh d???ng ra?t cao, co?n la? "loa?i thu??c b??" diên niên, i?ch tho?. Mu?a ??ng ?n mo?ng gio?, t?? tr???c ?ê?n nay va?n ????c coi la? ph??ng thu??c b?? khi? huyê?t.

Ma?y ca?ch ??n gia?n la?m cho da ??? kh?
C?m nang s?c kh?e2014/03/24 17:42:32April 26 2018 23:36:29

Ma?y ca?ch ??n gia?n la?m cho da ??? kh?

N???c la? c? s?? ?ê? ho?at ???ng cu?a ta?t ca? sinh mê?nh. N???c ?a? che phu? 2/3 bê? m??t cu?a tra?i ?a?t, trong c? thê? con ng???i tha?nh pha?n cu?a n???c la? nhiê?u nha?t, chiê?m ga?n 70 pha?n tr?m.

Nh??ng pha?t hiê?n m??i trong viê?c d???ng sinh
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:21:01April 26 2018 23:36:29

Nh??ng pha?t hiê?n m??i trong viê?c d???ng sinh

M??t nghiên c??u m??i cho r??ng, gi?? cho than hi?nh thon tha? kh?ng nh??ng co? l??i cho s??c kho?e, la? co?n gia?m b??t nguy c? m??c bê?nh ung th?.

B?? xung vitamin ?ê? ch??ng re?t la? t??t nha?t
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:15:17April 26 2018 23:36:29

B?? xung vitamin ?ê? ch??ng re?t la? t??t nha?t

Qua nghiên c??u pha?t hiê?n, vitamin B2 va? vitamin E co? ta?c du?ng giu?p c? thê? ch??ng re?t, co? thê? t?ng c???ng kha? n?ng thi?ch ??ng cu?a c? thê? trong m?i tr???ng gia? la?nh.

La?m thê? na?o ?ê? tra?nh nh??ng sai la?m trong khi gi?? thai
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:10:19April 26 2018 23:36:29

La?m thê? na?o ?ê? tra?nh nh??ng sai la?m trong khi gi?? thai

Xa?y thai ta?t nhiên la? tai ha?i ???i v??i thai nhi, thê? nh?ng gi?? thai m??t ca?ch mu? qua?ng cu?ng kh?ng t??t. Co? m??t s?? chi? em, ?ê? ????c ca?i thai trong bu?ng ?a? c?? g????ng hê?t m??c, thê? nh?ng ...

Nha?y nho?t co? thê? khiê?n cho tre? th?ng minh
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 18:20:27April 26 2018 23:36:29

Nha?y nho?t co? thê? khiê?n cho tre? th?ng minh

S?? s??ng va? s??c kho?e cu?a con ng???i kh?ng thê? ta?ch r??i ho?at ???ng. Nh??ng tre? nho? hay nha?y nho?t, kh?ng nh??ng cho?ng l??n, s??c kho?e t??t, ma? cha?t xa?m cu?ng ????c nang cao.

Gi?? ??? a?m la? tro?ng ?iê?m d???ng da trong mu?a ??ng
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 15:39:40April 26 2018 23:36:29

Gi?? ??? a?m la? tro?ng ?iê?m d???ng da trong mu?a ??ng

Mu?a ??ng la? mu?a ca?n pha?i ba?o vê? da. Nguyên nhan la? trong mu?a ??ng gia? la?nh nhiê?t ??? tha?p, khiê?n cho mao ma?ch da co la?i, tuyê?n nh??n, tuyê?n m?? h?i tiê?t ra i?t, khiê?n cho da de?, ma? nha?t la? da m??t bi? kh?, thiê?u n???c, ng??a, tha?m chi? n??t ne?.

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m la? s?? ng?? nha?n a?m th??c
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 15:31:00April 26 2018 23:36:29

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m la? s?? ng?? nha?n a?m th??c

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m trên th??c tê? la? s?? ng?? nha?n a?m th??c, tho?i quen na?y kh?ng co? l??i ???i v??i s??c khoe?, ra?t dê? khiê?n thê? tro?ng t?ng can ho??c da?n ?ê?n be?o phi? .

8 tho?i quen kh?ng t??t sau b??a ?n a?nh h???ng ?ê?n s??c kho?e
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:15:47April 26 2018 23:36:29

8 tho?i quen kh?ng t??t sau b??a ?n a?nh h???ng ?ê?n s??c kho?e

Trong khi chu? y? ?n u??ng m??t ca?ch khoa ho?c, ?ê? gi?? gi?n s??c kho?e cu?ng pha?i chu? y? nh??ng tho?i quen sau b??a ?n.

?n hoa qua? trong b??a sa?ng la? t??t nha?t
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:08:35April 26 2018 23:36:29

?n hoa qua? trong b??a sa?ng la? t??t nha?t

Pha?n l??n nh??ng ng???i tr???ng tha?nh ha?ng nga?y qua b??a ?n sa?ng co? thê? ha?p thu 2% Calo va? dinh d???ng, 30% la? qua b??a tr?a, ga?n 70% la? nh?? b??a t??i va? b??a ?n ?êm. Chuyên gia dinh d???ng nh??c nh?? chu?ng ta, th???ng xuyên kh?ng ?n sa?ng ho??c ?n u??ng kh?ng co? gi?? gia?c, ra?t dê? m??c bê?nh ????ng tiêu ho?a va? so?i ma?t, ma? co?n co? thê? m??c bê?nh be?o phi?.

Nh??ng biê?n pha?p tra?nh ? nhiê?m kh?ng khi?
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:05:21April 26 2018 23:36:29

Nh??ng biê?n pha?p tra?nh ? nhiê?m kh?ng khi?

Th?? nha?t la?, sa?ng s??m kh?ng khi? bên ngoa?i ma?t me?, trong la?nh, lu?c na?y kh?ng ca?n pha?i m?? ma?y ?iê?u ho?a nhiê?t ???, co? thê? m?? hê?t c??a s??, ?ê? cho kh?ng khi? trong la?nh ngoa?i tr??i th??i va?o trong nha?. Khoa?ng 9-10 gi?? sa?ng, nhiê?t ??? bên ngoa?i t?ng lên, co? thê? ?o?ng c??a s?? h???ng nam co? a?nh m??t tr??i va? ke?o ma?n gio?, co?n c??a s?? h???ng b??c co? thê? m?? ??ê?n 11-12 gi?? tr?a m??i ?o?ng.

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
时时彩奖金 时时彩走势图 时时彩平台总代理 内蒙古时时彩十一选五开奖结果查询 内蒙古时时彩彩控网 黑龙江时时彩开奖查询
冷态启动 冷态启动 冷态启动 冷态启动 冷态启动 冷态启动
江西时时彩 蚂蚁博士时时彩 重庆新时时彩走势图表 江西时时彩投注计划表 重庆时时彩最长遗漏 江西时时彩开奖号码表
时时彩收益投计算器 重庆时时彩定制表格 时时彩组三号码大全 时时彩彩票开奖网 时时彩论坛找澳贝娱乐 时时彩群怎么做代理