Nghê? thua?t ?iêu kh??c trên ca?t, ky? quan thi? gia?c l?i cu??n mo?i ng???i
-Hàng hi?u2015/12/14 16:30:37April 26 2018 23:40:00

Nghê? thua?t ?iêu kh??c trên ca?t, ky? quan thi? gia?c l?i cu??n mo?i ng???i

Nghê? thua?t ?iêu kh??c trên ca?t b??t ngu??n t?? My?, ?a?u thê? ky? 20 ta?i b?? biê?n bang Florida va? bang California My? ?a? t?? ch??c ca?c cu??c thi va? hoa?t ???ng nghê? thua?t ?iêu kh??c trên ca?t, qua ?o? ca?c nghê? si? ?a? ho?c ta?p ????c ca?c loa?i ky? thua?t va? kinh nghiê?m, ???ng th??i pha?t triê?n no? tha?nh nh??ng ?iêu kh??c kh??ng l??. S?? l?i cu??n th??c s?? cu?a ?iêu kh??c trên ca?t la? ?? cha?t liê?u ca?t va? n???c t?? nhiên thua?n tu?y, thê? ti?ch to l??n cu?a no? la? ca?c ?iêu kh??c truyê?n th??ng kh?ng sao sa?nh ????c, co? l??c ta?c ???ng thi? gia?c ma?nh me?.

Hoa v?n Trung Qu??c t??i ?e?p (I)
-Hàng hi?u2015/11/25 16:34:17April 26 2018 23:40:00

Hoa v?n Trung Qu??c t??i ?e?p (I)

??? thu? c?ng my? nghê? pha?n l??n la? va?t du?ng sinh hoa?t cu?a nhan loa?i, hoa v?n trang tri? trên ??? thu? c?ng my? nghê? ?a? kh?ng ng??ng pha?t triê?n theo nhu ca?u s?? du?ng cu?a va?t du?ng va? yêu ca?u tha?m my? cu?a nhan loa?i. Trung Qu??c co? th??i ?a?i lau da?i, hoa v?n trên ??? thu? c?ng my? nghê? th??i c?? tuy kh?ng pha?i ?ê?u ????c ng???i hiê?n ?a?i ly? gia?i va? nha?n biê?t, nh?ng khiê?n ng???i ta ca?ng nhi?n ca?ng tha?y ?e?p, ca?ng nhi?n ca?ng ha?p da?n.

Ta?u du li?ch
-Hàng hi?u2015/10/30 17:09:31April 26 2018 23:40:00

Ta?u du li?ch

Ta?u du li?ch g??m co? nhiê?u ch??c n?ng nh? ha?ng ha?i, ch?i th? thao, vui ch?i gia?i tri?, v.v., ?a?p ??ng nhu ca?u ta?n h???ng cu??c s??ng cu?a ca?c ca? nhan va? gia ?i?nh. ?? ca?c n???c pha?t triê?n, ta?u du li?ch ?a s?? do ca? nhan s?? h??u nh? xe h?i, co?n ?? ca?c n???c ?ang pha?t triê?n, ta?u du li?ch th???ng la? d?? a?n vui ch?i ????c kinh doanh trong c?ng viên va? khu du li?ch, m??t l???ng nho? du?ng ?ê? la?m ph??ng tiê?n gia?m sa?t bê?n ca?ng, c?ng an va? biên pho?ng. Tin r??ng ta?u du li?ch se? tr?? tha?nh ha?ng tiêu du?ng bê?n lau thê? hê? sau cu?a ca?c gia ?i?nh nh? ? t?.

Nghê? si? I-xra-en sa?ng ta?c siêu pha?m xung quanh m??t ng???i-1
-Hàng hi?u2015/09/17 17:19:44April 26 2018 23:40:00

Nghê? si? I-xra-en sa?ng ta?c siêu pha?m xung quanh m??t ng???i-1

Tal Peleg, nghê? si? ta?i ba I-xra-en, 30 tu??i, sa?ng ta?c ca?c b?c tranh vê? me?o ?a?ng yêu xung quanh m??t ng???i, tha?t b??t m??t. Peleg no?i: “???i v??i t?i ma? no?i, trang ?iê?m la? m??t m?n nghê? thua?t, chi? la? t?i sa?ng ta?c trên khu?n m??t, kh?ng ca?n va?i va? gia?y ve? tranh. T?i mu?n c?ng vi?c cu?a mi?nh càng tr?? nên co? y? nghi?a h?n, nó kh?ng chi? khiê?n ca?c chi? em tr?ng ?e?p h?nmà còn co? thê? bi?u ?a?t ti?nh ca?m cu?a t?i ho??c k? vê? m??t cau chuyê?n”. Nh?ng Peleg kh?ng nh??ng ve? ???ng va?t, ma? co?n có th? ta?i hiê?n nhiê?u ca?nh trong nh??ng b? phim kinh ?iê?n va? b?c tranh n??i tiê?ng.

Khuy va?i ?e?p biê?t bao
-Hàng hi?u2015/08/06 18:42:29April 26 2018 23:40:00

Khuy va?i ?e?p biê?t bao

Khuy va?i la? m??t loa?i khuy ????c du?ng trong Ha?n phu?c truyê?n th??ng, th???ng du?ng la?m khuy ca?i a?o ho??c trang tri?. Khuy va?i la? m??t loa?i nghê? thua?t th??t day Trung Qu??c truyê?n th??ng, vai tro? cu?a no? da?n ????c thay ???i trong pha?t triê?n cu?a trang phu?c Trung Qu??c, kh?ng nh??ng co? ch??c n?ng ca?i hai ta? a?o la?i v??i nhau, ma? co?n la? m??t ne?t cha?m pha? n??i ba?t trên trang phu?c.

Nh??ng sa?ng ta?o ve? lên m??t tuyê?t v??i
-Hàng hi?u2015/07/12 16:09:52April 26 2018 23:40:00

Nh??ng sa?ng ta?o ve? lên m??t tuyê?t v??i

N?? nghê? si? Niu Di-lan Lewis la?y g??ng m??t ???a con ga?i mi?nh la?m gia?y ve?, ?a? ve? ra ?u? ca?c hi?nh thu?, mang la?i niê?m vui v? ta?n cho con ga?i mi?nh. Lewis co?n cu?ng ch??ng m?? di?ch vu? kinh doanh ve? lên m??t, nga?y ca?ng ????c nhiê?u ng???i ?a thi?ch, Lewis cu?ng do ?o? tr?? tha?nh ho?a si? ve? lên m??t n??i tiê?ng ?o? ?ay. Lewis cu?ng mong co? thê? chia se? v??i ca?c n?i trên thê? gi??i vê? nh??ng ta?c pha?m nghê? thua?t ve? lên m??t mang ?a?y ve? ngay th? va? mi?m c???i na?y cu?a mi?nh.

Cu??c s??ng v??i ??? g?? n??i tha?t
-Hàng hi?u2015/06/02 16:14:13April 26 2018 23:40:00

Cu??c s??ng v??i ??? g?? n??i tha?t

Trong cu??c s??ng gia ?i?nh hiê?n nay, mo?i ng???i nga?y ca?ng chu? tro?ng ti?nh n?ng ba?o vê? m?i tr???ng va? ??? an toa?n trong qua? tri?nh s?? du?ng cu?a ??? g?? n??i tha?t. Nh??ng ??? du?ng n??i tha?t ha?ng nga?y ????c chê? ta?c b??ng g?? kh?ng nh??ng bê?n lau, ma? cha?t liê?u cu?ng mang ti?nh ba?o vê? m?i tr???ng.

Thê? gi??i hi?nh a?nh l??n ng???c trong ??? thu?y tinh
-Hàng hi?u2015/05/14 13:56:14April 26 2018 23:40:00

Thê? gi??i hi?nh a?nh l??n ng???c trong ??? thu?y tinh

Hi?nh a?nh l??n ng???c trong ??? thuy? tinh-m??t nho?m ta?c pha?m cu?a N?? nhiê?p a?nh gia Mariya-Luiza ?ê?n t?? Ma?t-xc?-va, Nga. Th?ng qua ca?c go?c nhi?n ???c biê?t, n?? nhiê?p a?nh gia ?a? ??a ca?c phong ca?nh ?e?p nha?t chiê?u lên chiê?c c??c thuy? tinh trong su??t va? du?ng ma?y a?nh l?u gi?? vi?nh viê?n hi?nh a?nh ?o?. Thê? gi??i trong pha lê, ?a? ?a?o l??n tr???c ?ay d?? ba?o kiê?p sau.

Cay ca?nh Trung Qu??c
-Hàng hi?u2015/04/11 15:55:23April 26 2018 23:40:00

Cay ca?nh Trung Qu??c

Nghê? thua?t ta?o hi?nh cay ca?nh Trung Qu??c ra?t coi tro?ng ha?m xu?c, y? ca?nh sau xa. ?ê? co? m??t ta?c pha?m cay ca?nh nghê? thua?t ?e?p, ca?n xa?c ?i?nh ro? pha?n chi?nh va? phu?, nên a?p du?ng ca?c thu? pha?p so sa?nh va? ta?o nê?n, la?m n??i ba?t chu? thê?. Vê? y? ca?nh, ca?n pha?i trong h? co? tha?t, trong tha?t co? h?. B?? cu?c cu?a cay ca?nh kh?ng ????c la?p ?a?y, ca?n ?ê? la?i ch?? tr??ng nha?t ?i?nh ?ê? x?? ly?, la?y h? thay thê? tha?t, ?ê? ng???i th???ng th??c co? kh?ng gian t?? do t???ng t???ng.

Ta?u ?iê?n nga?m ?a s??c ma?u
-Hàng hi?u2015/03/31 15:28:03April 26 2018 23:40:00

Ta?u ?iê?n nga?m ?a s??c ma?u

1/Ta?u ?iê?n nga?m ?? Vu? Ha?n T?? nga?y 8-14/3, tuyê?n s?? 4 ta?u ?iê?n nga?m Vu? Ha?n ??a ra “Tuyê?n ta?u v??i chu? ?ê? hoa anh ?a?o” 2/ Ta?u ?iê?n nga?m Ha?ng Chau v??i chu? ?ê? “Nga?y xuan” M??i ?ay, tuyê?n s?? 1 ta?u ?iê?n nga?m Ha?ng Chau ?a? thiê?t kê? ca?c toa ta?u theo chu? ?ê? kha?c nhau, thu hu?t s?? quan tam cu?a mo?i ng???i, Ha?ng Chau thiê?t kê? 6 toa ta?u theo 5 chu? ?ê? ?a?o Hoa Nguyên, c?ng viên gia?i tri?, ha?nh tri?nh khi? ca?u bay, tha?nh lu?y chau ?u va? ???i tra? ?-xtray-li-a. M??i toa ta?u ?ê?u ????c da?n ?a?y tranh 3D ?ê? ta?o tha?nh ca?nh hoa?t hi?nh s??ng ???ng nh? tha?t, ?em la?i cho ba?n ba?u kh?ng khi? mu?a xuan a?m a?p va? s??c s??ng ma?nh me?.

M???i kiê?t ta?c nghê? thua?t vê? Dê
-Hàng hi?u2015/02/08 10:57:42April 26 2018 23:40:00

M???i kiê?t ta?c nghê? thua?t vê? Dê

N?m 2015 la? n?m con Dê, m??i ba?n th???ng th??c m???i kiê?t ta?c nghê? thua?t vê? Dê. (1) Ta?c pha?m nhiê?p a?nh gia ng???i Nha?t Issei Suda, n?m 1976. (2) Ta?c pha?m “Con Dê” n?m 1904 cu?a nha? soa?n nha?c tr???ng pha?i la?ng ma?ng va? ho?a si? tr???ng pha?i t???ng tr?ng La?t-vi-a Mikalojus Ciurlionis. (3) Ta?c pha?m “Panwhistling at a blackbird”, n?m 1863 cu?a ho?a si? tr???ng pha?i t???ng tr?ng Thu?y Si? Arnoid Bcklin. (4) Ta?c pha?m tranh n?m 1994 cu?a nghê? si? ???ng ?a?i My? Matthew Barney. (5) Ta?c pha?m tranh n?m 1968 cu?a ho?a si? My? Jamie Wyeth. (6) Ta?c pha?m “Tranh hai con Dê” cu?a ho?a si? ???i nha? Nguyên Trung Qu??c Triê?u Ma?nh Phu? (1254-1322).

Nghê? thua?t ve? va? ?iêu kh??c trên tr??ng ga?
-Hàng hi?u2015/01/14 15:28:05April 26 2018 23:40:00

Nghê? thua?t ve? va? ?iêu kh??c trên tr??ng ga?

Ba?n co? nha?n ra ?ay la? tr??ng ga? kh?ng? Chu?ng kh?ng nh??ng ????c la?m ra?t tinh xa?o, ma? co?n co? ma?u s??c r??c r??, m??t s?? qua? tr??ng co?n ????c kha?m kim c??ng, ba?n thi?ch nha?t qua? na?o?

Cau chuyê?n ???ng thoa?i ?e?p nha?t b??t g??p trên ????ng ph??
-Hàng hi?u2014/12/29 14:28:39April 26 2018 23:40:00

Cau chuyê?n ???ng thoa?i ?e?p nha?t b??t g??p trên ????ng ph??

David Zinn la? m??t nha? nghê? thua?t ?ê?n t?? bang Michigan My?. ?ng ha?ng nga?y ?i la?i trên ????ng ph?? Ann Arbor, m???n khoa?ng tr??ng trên kiê?n tru?c, ????ng ph??, du?ng pha?n sa?ng ta?o ra nhiê?u cau chuyê?n ???ng thoa?i trên ????ng ph??.

Cu??c s??ng cha?m: Ha?y ng??i xu??ng, u??ng ta?ch ca? phê? ?a?
-Hàng hi?u2014/12/22 18:14:56April 26 2018 23:40:00

Cu??c s??ng cha?m: Ha?y ng??i xu??ng, u??ng ta?ch ca? phê? ?a?

“T?i kh?ng ng??i trong qua?n ca? phê thi? cu?ng ?ang trên ????ng ?i t??i qua?n ca? phê.” Thi? tra?n nho? yên ti?nh, bên ????ng ph?? co? ra?t nhiê?u qua?n ca? phê nho?, ng???i dan ?? ?ay ra?t ung dung th? tha?i, ?a? ng??i xu??ng qua?n ca? phê thi? ng??i ?ê?n n??a nga?y. Cu??c s??ng nh? va?y, c?? nghi? ?ê?n la? khiê?n ng???i ta the?m mu??n.

N?? hoa? si? xinh ?e?p ?a? thê? hiê?n phong ca?ch ?n m??c cu?a mi?nh qua nh??ng b??c tranh
-Hàng hi?u2014/12/09 17:26:22April 26 2018 23:40:00

N?? hoa? si? xinh ?e?p ?a? thê? hiê?n phong ca?ch ?n m??c cu?a mi?nh qua nh??ng b??c tranh

C? Tr??ng Tiê?u Khê Nancy t??t nghiê?p chuyên nga?nh Hoa?t hi?nh Ho?c viê?n ?iê?n a?nh B??c Kinh, hiê?n la?m c?ng viê?c minh hoa? th??i trang ta?i Be?c-lin ???c, ta?c gia? chuyên mu?c minh hoa? Ta?p chi? Stylist, Elle. Ta?c pha?m cu?a c? ?a? kê?t h??p hoa?n my? gi??a a?nh chu?p trên ????ng ph?? v??i tranh minh hoa?, m??i b?? qua?n a?o ?ê?u ke?m theo hi?nh a?nh minh hoa? va? ca?ch suy nghi? cu?a mi?nh...

?e?p qua?!Nh??ng b??c tranh ???c ?a?o cu?a ng???i ?e?p ?ê?n t?? I-ta-li-a
-Hàng hi?u2014/11/26 15:39:42April 26 2018 23:40:00

?e?p qua?!Nh??ng b??c tranh ???c ?a?o cu?a ng???i ?e?p ?ê?n t?? I-ta-li-a

La Virgi ?ê?n t?? I-ta-li-a, n?m nay 28 tu??i. C? ?a? kê?t h??p m??t ca?ch hoa?n ha?o va? sinh ???ng nh??ng ??? du?ng sinh hoa?t xinh x??n v??i ca?c nhan va?t trong truyê?n tranh ve? b??ng tay, mang la?i cho chu?ng s?? s??ng m??i.

Ve? trên ba?n tay
-Hàng hi?u2014/10/21 15:07:34April 26 2018 23:40:00

Ve? trên ba?n tay

Trên ba?n tay ve? ?u? ca?c loa?i ???ng va?t ?a?ng yêu, ba?n co?n nha?n ra ????c ?o? la? ba?n tay kh?ng ?

Ca?nh c??a s?? ma? Th???ng ?ê? ?a? m?? la? c??a s?? ki?nh
-Hàng hi?u2014/10/14 13:46:54April 26 2018 23:40:00

Ca?nh c??a s?? ma? Th???ng ?ê? ?a? m?? la? c??a s?? ki?nh

A?nh n??ng m??t tr??i chiê?u qua ca?nh c??a s?? l??n. Ca?c nha? tha?n ho?c no?i r??ng, a?nh n??ng r??c r??, nha? th?? sa?ng su?a gi??ng thiên ????ng h?n. Ho??c co? thê? no?i, ?ay la? a?nh n??ng chiê?u t?? trên tr??i, t???ng tr?ng s?? khai sa?ng cu?a “Th???ng ?ê?” ?a? ?i va?o tam h??n cu?a ca?c ti?n ???. Ta?m kh?ng no?i vê? ti?n nh???ng t?n gia?o, ca?c tia n??ng chiê?u qua c??a s?? cu?ng ro? ra?ng la? ?a?y tam tra?ng t?ng b??ng.

Ch?? t???ng hi?nh, ba?n co? nha?n ra ????c la? ch?? gi? kh?ng?
-Hàng hi?u2014/09/24 16:22:40April 26 2018 23:40:00

Ch?? t???ng hi?nh, ba?n co? nha?n ra ????c la? ch?? gi? kh?ng?

(1)美丽的姑娘 (2)快乐王子 (3)蟹 (4)孙悟空 (5)唐僧 (6)狐狸 (7)蝴蝶 (8)鸳鸯 (9)熊猫 (10)雄鹰翱翔

N?? hoa?ng “bo?ng da?ng”
-Hàng hi?u2014/09/13 15:08:15April 26 2018 23:40:00

N?? hoa?ng “bo?ng da?ng”

Ch??c mo?i ng???i ?ê?u ra?t a?n t???ng v??i chi?? ?u?ng ?a?y, chi? la? Nataly Zakharova, n?? hoa?ng “bo?ng da?ng” ?ang “hot” trên ma?ng. Nguyên nhan ma? chi? ????c ra?t nhiê?u c? dan ma?ng biê?t ?ê?n la? b?? s?u ta?p a?nh mang tên “Theo em nhe?” (Follow me) cu?a chi? va? ba?n trai, nhiê?p a?nh gia Nga Murad Osmann, v??i ph??ng th??c ???c biê?t ho? ?a? da?n mo?i ng???i du ngoa?n vo?ng quanh thê? gi??i.

C??a s?? ?? ???c-1
-Hàng hi?u2014/09/02 15:22:27April 26 2018 23:40:00

C??a s?? ?? ???c-1

Ng???i ???c yêu hoa, nha? na?o nha? na?y cu?ng tr??ng hoa. Kh?ng gi??ng nh? ?? Trung Qu??c tr??ng hoa trong pho?ng, ng???i ???c tr??ng hoa ?? bên ngoa?i c??a s?? sa?t ph??.

Nghê? thua?t ve? tranh ???ng va?t trên c? thê? ng???i khiê?n ng???i xem kh?ng kho?i ng?? nga?ng!
-Hàng hi?u2014/08/20 14:22:59April 26 2018 23:40:00

Nghê? thua?t ve? tranh ???ng va?t trên c? thê? ng???i khiê?n ng???i xem kh?ng kho?i ng?? nga?ng!

Nhiê?u ng???i cho r??ng loa?i ng???i chu?ng ta co? m??i liên hê? ???c biê?t v??i ???ng va?t. Ca?c nghê? si? ve? trên c? thê? ng???i ?a? biê?n ca?c ng???i ma?u tha?nh nh??ng b??c tranh ???ng va?t s??ng ???ng nh? tha?t.

Ca?c b??c tranh baby sa?ng ta?o, ng???i me? na?y ta?i tha?t
-Hàng hi?u2014/07/29 16:05:24April 26 2018 23:40:00

Ca?c b??c tranh baby sa?ng ta?o, ng???i me? na?y ta?i tha?t

N?? nghê? si? My? Amber Wheeler v??a sinh em be?, ba? quyê?t ?i?nh ??a “cu?c c?ng” cu?a mi?nh va?o trong ca?c ta?c pha?m h??i ho?a, nh??ng ta?m a?nh na?y kh?ng nh??ng khiê?n ng???i xem pha?i c???i v?? bu?ng, ma? co?n tr?? nên n??i tiê?ng trên ma?ng. Ba? Wheeler ?a? sa?ng ta?c th?ng qua s?? du?ng nê?n tr??ng cu?ng nh? ca?c thiê?t bi? in ma?y ti?nh co? binh si? My?, ?a?u bê?p, nha? a?o thua?t..., be? trai ra?t ng?? nghi?nh trong ca?c b??c tranh.

?iêu kh??c qua? h?? l? cu?a Marilyn Sunderland C?-l?m-bi-a
-Hàng hi?u2014/07/01 17:42:15April 26 2018 23:40:00

?iêu kh??c qua? h?? l? cu?a Marilyn Sunderland C?-l?m-bi-a

Qua? h?? l? la? sa?n pha?m ky? diê?u, ????c du?ng la?m ba?t, mu?i, r??, nha?c cu? va? trang s??c nghê? thua?t ta?i ca?c n???c trên thê? gi??i. Trong ba?n tay cu?a nghê? si? C?-l?m-bi-a Marilyn Sunderland, qua? h?? l? tr?? tha?nh cha?t xu?c ta?c tuyê?t v??i cho sa?ng ta?o nghê? thua?t, ta?n du?ng ngoa?i hi?nh cu?a qua? h?? l?, la?y ca?m h??ng t?? ca?nh ?e?p thiên nhiên, qua? h?? l? tr?? tha?nh ta?c pha?m nghê? thua?t ky? diê?u sau khi chê? ta?c.

Nghê? thua?t la?m ma?n tha?u(ba?nh my? ha?p Trung Qu??c)
-Hàng hi?u2014/06/03 14:12:46April 26 2018 23:40:00

Nghê? thua?t la?m ma?n tha?u(ba?nh my? ha?p Trung Qu??c)

Trên miê?n ?a?t kh? c??n va?ng xa?m vu?ng tay-b??c Trung Qu??c, ma?n tha?u la?m b??ng b??t my? la? bi?nh th???ng nha?t, nh?ng la?i co? thê? tr?? tha?nh nh??ng ??? thu? c?ng my? nghê? hê?t s??c tinh xa?o, h?n n??a co?n ch??a n??i ha?m v?n ho?a phong phu? va? sau ?a?m. Ca?c ??? a?n trang tri? ma?n tha?u la?y va?n va?t sinh linh nh? hoa, chim, ca?, c?n tru?ng, b???m, rau-cu?-qua?, hoa qua? la?m chi?nh, thê? hiê?n ca?c n??i dung phong phu? nh? cu?ng t?? tiên, g??i l??i chu?c cho ba?c cha ?ng va? s?? mong ???i ???i v??i cu??c s??ng t??i ?e?p...

Ve? trên c? thê? n??a tha?t n??a h?
-Hàng hi?u2014/05/20 15:11:02April 26 2018 23:40:00

Ve? trên c? thê? n??a tha?t n??a h?

B??ng s??c t???ng t???ng phong phu? va? ky? thua?t ve? ?iêu luyê?n, Gesine Marwedel, nghê? si? tre? ???c, ?a? thê? hiê?n hi?nh a?nh ca?c loa?i ???ng va?t va? phong ca?nh v? cu?ng sinh ???ng trên c? thê? ng???i.

Thê? gi??i vi ?iêu kh??c cu?a la? cay-1
-Hàng hi?u2014/04/15 13:37:40April 26 2018 23:40:00

Thê? gi??i vi ?iêu kh??c cu?a la? cay-1

Gio? Thu xa?o xa?c, th??i qua, cay nhi?n l??ng le?, nhi?n la? cay bay theo chiê?u gio?, xa da?n, xa da?n...

“?ng b?? rau” va? ta?c pha?m nhiê?p a?nh cu?a ?ng
-Hàng hi?u2014/04/08 16:53:53April 26 2018 23:40:00

“?ng b?? rau” va? ta?c pha?m nhiê?p a?nh cu?a ?ng

Ta?i huyê?n Tr???ng H?ng, ti?nh Chiê?t Giang, co? m??t “?ng b?? rau” tên la? ?inh Ha?i Tua?n, ha?ng nga?y ?ng ta?n du?ng khoa?ng th??i gian i?t o?i tr???c khi ??a con ?ê?n tr???ng ?ê? hoa?n tha?nh m??t b??c a?nh ?a?y sa?ng ta?o, n??i dung chi?nh cu?a ca?c b??c a?nh ?ê?u la? ca?c loa?i rau xanh trong b??a ?n ha?ng nga?y cu?a gia ?i?nh.

C??c ky? ha?o nhoa?ng, ch??ng qua chi? la? m??t n??m ca?t mi?n
-Hàng hi?u2014/03/12 10:44:39April 26 2018 23:40:00

C??c ky? ha?o nhoa?ng, ch??ng qua chi? la? m??t n??m ca?t mi?n

Trong Pha?t gia?o Ta?ng co? m??t loa?i nghê? thua?t t?n gia?o v??a ???c ?a?o la?i tinh tê?. M??i khi t?? ch??c hoa?t ???ng t?n gia?o c?? l??n, ca?c la?t ma trong chu?a se? sa?ng ta?o ra m??t thê? gi??i Pha?t qu??c ky? diê?u b??ng ha?ng triê?u ha?t ca?t, qua? tri?nh na?y co? thê? se? ke?o da?i va?i nga?y tha?m chi? va?i tha?ng.

Ho?a si? 3D ????ng ph?? n??i tiê?ng
-Hàng hi?u2014/02/19 13:24:18April 26 2018 23:40:00

Ho?a si? 3D ????ng ph?? n??i tiê?ng

Kurt Wenner sinh ra ?? My?, n?m 17 tu??i ?a? tr?? tha?nh m??t nghê? nhan truyê?n tha?n co? thê? t?? nu?i s??ng mi?nh. N?m 1984, ?ng ?a? sa?ng la?p nghê? thua?t ve? 3D ????ng ph??, hi?nh th??c thê? hiê?n nghê? thua?t ???c ?a?o qua ca?c ph??ng th??c nh? xa ga?n, biê?n hi?nh v.v.

Nh??ng mo?n ?iê?m tam cung ?i?nh i?t ng???i biê?t ?ê?n
-Hàng hi?u2014/02/12 10:36:19April 26 2018 23:40:00

Nh??ng mo?n ?iê?m tam cung ?i?nh i?t ng???i biê?t ?ê?n

T??ng truyê?n, 10 mo?n ?iê?m tam na?y la? do Ng?? Thiê?n Pho?ng th??i c?? Trung Qu??c chê? biê?n theo kha?i niê?m “i?t m??, i?t mu??i va? i?t ????ng”, khiê?n th??c kha?ch kh?ng nh??ng co? thê? th???ng th??c ca?c mo?n ?n ?u? ma?u s??c, h??ng th?m va? mu?i vi?, v??a ki?ch thi?ch thi? gia?c, la?i co? thê? tra?i nghiê?m nê?n v?n ho?a sau ?a?m cu?a Trung Qu??c.

Ba kiê?u ma?y bay t? nhan ca?c ty? phu? Trung Qu??c thi?ch nha?t
-Hàng hi?u2014/01/17 11:46:40April 26 2018 23:40:00

Ba kiê?u ma?y bay t? nhan ca?c ty? phu? Trung Qu??c thi?ch nha?t

Kh?ng pha?n ha?ng kh?ng c?ng vu? Trung Qu??c ?a? m?? c??a t?? lau, nh?ng ng???i dan, tha?m chi? la? nh??ng ng???i co? th??c l??c mua ma?y bay t? nhan va?n thiê?u s?? hiê?u biê?t ???i v??i ma?y bay c?ng vu?. ?? Trung Qu??c, ca?c th??ng hiê?u ma?y bay nh? Bombardier, Dassault falcom, Gulfstream,...kh?ng n??i tiê?ng nh? ? t? Mercedes, BMW. Nh?ng cu?ng v??i s?? n??i lo?ng chi?nh sa?ch va? s?? pha?t triê?n xa? h??i, ca?c ty? phu? Trung Qu??c b??t ?a?u tiê?n quan va?o “miê?n ?a?t h??a cu??i cu?ng” trên kh?ng na?y.

Tru?c T??- th?? nhiê?p a?nh n?? th??i th???ng say mê hi?nh a?nh tuyê?t ?e?p
-Hàng hi?u2014/01/17 11:09:23April 26 2018 23:40:00

Tru?c T??- th?? nhiê?p a?nh n?? th??i th???ng say mê hi?nh a?nh tuyê?t ?e?p

Tru?c T??, sinh n?m 1984 trong m??t gia t??c Nghê? thua?t, ngay t?? nho? ?a? ?am mê nhiê?p a?nh va? th??i th???ng. Ta?c pha?m nhiê?p a?nh cu?a c? t??ng nhiê?u la?n ????c ??ng trên ta?p chi? th??i th???ng n??i tiê?ng. Hiê?n nay, Tru?c T?? la? ng???i sa?ng la?p th??ng hiê?u Zuvision studio kiêm T??ng gia?m ???c thi? gia?c.

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
时时彩论坛之家 重庆时时彩一星 时时彩开奖走势图 老时时彩开奖号码 时时彩最大遗漏多少期 内蒙古时时彩开奖预测
重庆时时彩后二走势图 江西11选5走势图表丨 时时彩5星跨度 hg0088如何开户 时时彩五星定位胆玩法 15年1月1江西时时彩
重庆时时彩杀号技巧99% 时时彩平台开户 重庆时时彩奇偶 江西时时彩后一 时时彩九码最稳买法 时时彩推荐号码
吉林时时彩群号 内蒙古时时彩单式开奖号码 时时彩平台java需要 重庆时时彩合买平台 北京老时时彩开奖结果 黑龙江时时彩开奖第一网站