-H?p th? Ng?c ánh2016/01/06 20:29:07May 25 2018 08:54:19

"T?n Ng?? Kh?ng" Lu?c Tiê?u Linh ???ng s??n sa?ng la?m S?? gia? cho v?n ho?a, thê? thao va? du li?ch Viê?t Nam

Lu?c Tiê?u Linh ???ng: T?i có tình c?m ??c bi?t v?i ??t n??c và con ng??i Vi?t Nam, cu?i nh?ng n?m 50 th? k? tr??c t?i Hàng Chau, cha t?i là L?c Linh ??ng t?ng bi?u di?n Thi?u k?ch "Ba l?n ?ánh B?ch C?t Tinh" cho H? Ch? t?ch xem và ???c Ng??i khen.Trung Qu?c và Vi?t Nam hai n??c núi s?ng li?n m?t d?i, t?i mong mu?n nhan dan hai n??c chung s?ng hòa m?c, hoà bình và h?u ngh?".

Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 18:13:04May 25 2018 08:54:19

Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh

Nam Kinh la? m??t tha?nh ph?? co? bê? da?y 2500 li?ch s?? va? v?n hoa?, co? li?ch s?? h?n 450 n?m d??ng ??, cu?ng v??i Tay An, B??c Kinh va? La?c D??ng ????c t?n vinh la? 4 c?? ?? c?? ki?nh cu?a Trung Qu??c.

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:57:16May 25 2018 08:54:19

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 ta?i S4 VTC Ha? N??i Viê?t Nam

La Tha?nh ?a? cu?ng v??i ba pho?ng viên kha?c la? Ha?i Van, Vinh Dung va? Kiê?u Quan ?ê?n hiê?n tr???ng ??a tin. Nh?ng do chuyê?n bay bi? cha?m gi??, nên ?oa?n pho?ng viên ?a?nh pha?i ?? la?i Qua?ng Chau, Trung Qu??c m??t ?êm, tuy va?y va?n ki?p th??i co? m??t ta?i Ha? N??i ?ê? ??a tin.

Chung kê?t Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:44:44May 25 2018 08:54:19

Chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i Ha? N??i

Trong khi hê?t tha?y ca?c hi?nh a?nh vê? san kha?u va? diê?n ?a?n h??u nghi? no?i trên va?n in ?a?m t??a nh? h?m qua, thi? chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung -Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i tr???ng quay s?? 4 ?a?i Truyê?n hi?nh ky? thua?t s?? Viê?t Nam VTC ta?i Ha? N??i r??i.

H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:22:39May 25 2018 08:54:19

H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n

Chu?ng t?i co? nha?n ????c hai ta?p san ba?i d?? thi da?y va? ?e?p m??t cu?a ba?n Nguyê?n Hoa?ng Tha?nh ta?i TP H?? Chi? Minh. Ngoa?i ta?p ba?i d?? thi ra, ba?n Hoa?ng Tha?nh co?n g??i ta?p th? nhan ?ê? "M??t chuyê?n ?i", bên trong co? nhiê?u ba?i th? ba?n sa?ng ta?c ?ê? ky? niê?m cho chuyê?n th?m Trung Qu??c ?a?y h??ng vi? ky? diê?u va? t??t ?e?p na?y.

Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:23:34May 25 2018 08:54:19

Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i

N?m ngoa?i, Ha? Vi ?a? co? di?p sang Viê?t Nam du ho?c ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c Xa? h??i va? Nhan v?n Ha? N??i.

Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:17:37May 25 2018 08:54:19

Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c

Lu?c ?a?u m??i sang Thu H??ng ca?m tha?y 3 tha?ng cu?ng kha? da?i, nh?ng qua m??t th??i gian sinh s??ng va? la?m viê?c ta?i B??c Kinh, v??i ca?c ba?n ???ng nghiê?p Ban Viê?t ng?? ?a?i Pha?t thanh Qu??c tê? Trung Qu??c thi? Thu H??ng la?i tha?y th??i gian sao ma? ng??n ngu?i qua?, sao ma? tr?i nhanh qua?.

Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:14:15May 25 2018 08:54:19

Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c

Khi co?n nho?, ch?a biê?t ch?? Trung Qu??c, ch?a biê?t no?i m??t cau tiê?ng Trung na?o, nh?ng ?a? thu??c ra?t nhiê?u ba?i ha?t Trung Qu??c, nh??ng ba?i ha?t a?y co? thê? no?i la? ra?t i?t ba?n tre? Trung Qu??c hiê?n nay biê?t ?ê?n.

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:09:44May 25 2018 08:54:19

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013

?ay là l?n th? t? cu?c thi "Ti?ng hát H?u ngh?" Vi?t- Trung ???c t? ch?c và l?n ??u tiên ?ài Truyê?n hi?nh K? thu?t s? Viê?t Nam VTC là ch? nhà ?êm chung k?t c?a ch??ng trình này.

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
内蒙古快三 江西时时彩走势图彩经 时时彩后一计划软件 黑龙江时时彩即时开奖结果 黑龙江时时彩彩票控 黑龙江时时彩开奖号码走势图表大全
冷态启动 冷态启动 冷态启动 冷态启动 冷态启动 冷态启动
江西时时彩开奖投注表 重庆时时彩100%中秘籍 时时彩专家推荐 江西时时彩奖金 江西时时彩官网询问 时时彩遗漏软件
新疆时时彩天几次开奖 重庆时时彩前二直选走势图 时时彩最快开奖软件 新时时彩中奖规则 时时彩定位计划群 时时彩万位出现顺子